Sasami, Nanda Ayu, Krisdianto Hadiprasetyo, and Erika Laras Astutiningtyas. 2021. “Analisis Tingkat Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Daring Pada Mata Pelajaran Matematika”. Absis: Mathematics Education Journal 3 (2):67-75. https://doi.org/10.32585/absis.v3i2.831.