(1)
Sariri, A. K.; Yakin, E. A. Fermentasi Dengan Menggunakan Berbagai Jenis Mikrobia Untuk Menurunkan Kandungan Saponin Buah Trembesi (Sammanea Saman). AGS 2020, 3, 126-132.