[1]
N. Retnaningsih and J. S. Basuki, “Strategi Kemitraan Antara KUD Musuk Dengan Peternak Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Peternak Sapi Perah Di Kabupaten Boyolali”, AGS, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, Jun. 2017.